Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aylık Arşivler 30 Nisan 2018

Boşanma Hukuku

Beylikdüzü Boşanma Avukatı Av. Oğuzhan EFE ve Av. Feriha Şeyma EFE Toplumun temel taşı olan aile kurumunun evlilik akdi ile oluşturulması kadar bireylerin birbirlerinin hayatlarını çekilmez hale gelmesi ile de son bulabilmektedir. Boşanma davaları bir birlikteliğ...

Devamını Oku

Ceza Hukuku

Hukuk dünyası içerisinde suç sayılan davranış ve fiiller ile bu davranış ve fiillere uygulanacak ceza müeyyidelerinin temelini oluşturan hukuk dalına Ceza Hukuku denmektedir. En dar tabiri ile Ceza Hukuku sadece suçları ve bunlara uygulanacak ceza yaptırımları irdel...

Devamını Oku

İnşaat Hukuku

İnşaat hukuku kavramı sadece bina ve eklentileri ile ilgili yapım işini değil, arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin yasal kurallar bütünüdür. Hatta yapım işini sadece arazi ile sınırlamak da gerçekçi bir yaklaşım değildir. İnşaatla ...

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Madde 1- Bu Kanun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koru...

Devamını Oku

Miras Hukuku

Beylikdüzü Miras Hukuku Avukatı Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık ve problemlerin çözümü alanında faaliyet göstermektedir. Miras Hukuku Avukatı olarak Av. Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE,  ölünceye kadar bakma sözleşmesi düze...

Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

Beylikdüzü Gayrimenkul Hukuku Avukatı Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Gayrimenkul Hukuku etki alanı itibariyle eşya yani taşınmazlar, arazi, arsa, bağımsız bölüm (bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika) gibi mülklerdir. Bahsi geçen mülk yani gayrimenkuller, geçim faaliyetleri olara...

Devamını Oku

Vergi Hukuku

Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı: Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür. Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergiler ve vergilerin yanı sıra resim, harç ve şerefiye gibi kamu gücüne, cebre dayanan diğer kamu ...

Devamını Oku

İcra-İflas Hukuku

Öncelikle belirtilmelidir ki en iyi hüküm sulh olmaktır. Hiçbir hüküm yoktur ki sulh olmaktan daha değerli olsun. Bu meyanda öncelikli olarak gerek tarafların gerekse de avukatın ekseri olarak uzlaşma ile alacaklının alacağına kavuşması, borçlunun da borcunu ödemesine yardımcı olarak tahsili sağlanm...

Devamını Oku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Günümüzde en yoğun yaşam şekli olan apartman ve sitelerde gerçekleşmekte olup, Kat Mülkiyeti Hukuku genel olarak kat maliklerinin birbirleri ve yönetim ile olan ilişkilerini, yönetimin oluşturulması ve kurallarını, ortak alanların kullanım şeklini düzenlemektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu bu hukuk dalın...

Devamını Oku

Rekabet Hukuku

Rekabet (anti-tröst) kuralları devletler tarafından ekonomiyi düzenlemek ve piyasalarda rekabeti artırmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Rekabet kurallarının temel amacı; 1- Şirketler arasındaki rekabeti olumsuz etkilemesi muhtemel anlaşma, mutabakat veya uyumlu eylemleri ön...

Devamını Oku
WhatsApp chat