Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aylık Arşivler 13 Şubat 2019

TANIMA VE TENFİZ DAVASI

TANIMA VE TENFİZ DAVASI ÖNEMLİ UYARI: Yurtdışındaki mahkemelerde alınan boşanma kararlarının, Türkiyede mahkeme kararına gerek kalmaksızın doğrudan nüfusa işletilebilmesine ilişkin olarak Yabancı Ülke Adli Veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında...

Devamını Okus

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ)

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN'İ) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve d...

Devamını Okus

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI, 3.KİŞİNİN İYİ NİYETİ, ZAMANAŞIMI İTİRAZI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2016/7117 E. , 2018/11404 K. * Tasarrufun iptali davalarında 3. kişinin borçludan satın aldığı malı elinden çıkarması ve satın alan dördüncü kişinin davaya dahil edilmemesi ya da davaya dahil edilmekle birlikte iyi niyetli olduğunun anlaşılması halinde İİK’nın 2...

Devamını Okus

MÜTESELSİL KEFİL ÖDEDİĞİ BORCUN DİĞER MÜTESELSİL KEFİLE İSABET EDEN MİKTARI İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATIRSA İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMELİDİR.

Müteselsil kefil ödediği borcun diğer müteselsil kefile isabet eden miktarı için icra takibi başlatırsa icra inkar tazminatına hükmedilmelidir. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2016/1731 E. , 2016/10881 K. "İçtihat Metni" ESAS NO :... KARAR NO : ... T.C. YARGITAY ...Hukuk Daire...

Devamını Okus

HACZİN KALDIRILMASI, İSTİHKAK DAVASI, DAVA AÇMA SÜRESİ

HACZİN KALDIRILMASI, İSTİHKAK DAVASI, DAVA AÇMA SÜRESİ YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2015/15249 E. , 2015/16570 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Şarkikaraağaç İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/03/2015 NUMARASI : 2015/1-2015/8 ÖZET: Yukarıda tarih ve numarası...

Devamını Okus

KAMBİYO SENETLERİ, MENFİ TESPİT DAVASI

ÖZET: (Ödeme yeri ve keşidecinin adının yanında düzenleme yeri bulunmayan) takibe konu belge kambiyo vasfını taşımadığından ve menfi tespit davası mutlak ticari nitelikte olmadığından, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde, asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğ...

Devamını Okus

ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMASI HALİNDE İTİRAZ VE TEMYİZ GİBİ SÜRELER NE ZAMAN BAŞLAR?

ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMASI HALİNDE İTİRAZ VE TEMYİZ GİBİ SÜRELER NE ZAMAN BAŞLAR? T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2018/4120 E., 2018/6993 K. "İçtihat Metni" 1-... Bölge Adliye Mahkemesi 33. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine dair ...

Devamını Okus
WhatsApp chat