Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aylık Arşivler 26 Şubat 2019

“Beraat” yerine “aklanma” kelimesini kullanan hakimin kararının Yargıtay’daki akibeti.

"Beraat" yerine "aklanma" kelimesini kullanan hakimin kararının Yargıtay'daki akibeti. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 1979/7-283 KARAR NO. 1979/331 KARAR TARİHİ. 17.9.1979 > BERAAT KAVRAMININ YASAL NİTELİĞİ ( Mahkemece İlamda Beraat Yerine Aklanma Kelimesinin...

Devamını Okus

Tedavi Sırasında Hastane Mikrobu Alması Neticesinde Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zararların Tazmini.

Tedavi sırasında hastane mikrobu alması neticesinde hayatını kaybetmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen maddi ve manevi zararların tazmini. T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/6119 Karar No : 2015/5733 İstemin Özeti :Dairemizin 31/10/2014 tarih ve E:201...

Devamını Okus

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kamusal Alanda Fotoğraf Çekmek

sanık ...’nın, eşi olan katılanın kendisini aldattığını ispatlamak için özel dedektiflik hizmeti veren diğer sanık ... ile anlaşarak, mağdur hakkında delil toplamasını istemesi üzerine, sanık ...’nın katılanın ... isimli bayanla kamuya açık bir kafede oturdukları sıradaki fotoğrafını çek...

Devamını Okus

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Yargıtay 12. Ceza Dairesi         2017/9562 E.  ,  2018/8745 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak ve...

Devamını Okus

Mobbing Konusunda Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararı

Mobbing Konusunda Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararı Hukuk Genel Kurulu         2017/3017 E.  ,  2018/99 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işyerinde psikolojik taciz (mobbing) nedenine dayalı manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama...

Devamını Okus

İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıkta Bankanın Sorumluluğuyla İlgili Emsal Karar

HGK' dan internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkta bankanın sorumluluğuyla ilgili emsal karar Yukarıda verilen bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; “davacının dava dışı bankalardaki hesaplarına da girildiği dikkate ...

Devamını Okus

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Özel Yetki İçeren Vekaletname Zorunludur.

Mirasın hükmen reddi davasında özel yetki içeren vekaletname zorunludur. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi   2016/4729 E.  ,  2018/9416 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı tarafından, davalı aleyhine 16.03.2011 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen ...

Devamını Okus

Avukatın, Müvekkile Bildirimde Bulunmadan ve Taşkın Miktarda Hapis Hakkını Kullanması Haklı Azil Sebebidir.

Avukatın müvekkile bildirimde bulunmadan ve taşkın miktarda hapis hakkını kullanması haklı azil sebebidir. Asıl davada davacı, davalı avukatlar tarafından 2 adet icra dosyasından tahsil edilen paraların kendisine ödenmemesi üzerine başlatığı icra takibine vaki itirazın iptaline k...

Devamını Okus

Tahliye Davasının Sonucunu Beklemeksizin Kapı Kilitlerini Değiştirme Hangi Suçu Oluşturur ?

Tahliye Davasının Sonucunu Beklemeksizin Kapı Kilitlerini Değiştirme Hangi Suçu Oluşturur ? Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2016/6773 E.  ,  2016/9915 K. "İçtihat Metni" İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi SANIKLAR : SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz ...

Devamını Okus

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞIM

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan başka erkeklerle fotoğrafını paylaşan kadının eylemi, bunu öğrendiğinde karısına şiddet uygulayan kocanın eyleminden daha ağır kusurludur. Esas No: 2014/813 Karar No: 2016/157 Karar Tar...

Devamını Okus
WhatsApp chat