İçeriğe geç

BELLİ BİR BEDELİ İÇERMEYEN SENEDİN KAMBİYO VASFINA HAİZ OLMADIĞI

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/1383 Esas KARAR NO: 2019/2728 Karar

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/2597 KARAR NO 2020/9981

Tanzim tarihinin vade tarihi bölümünde tekrar edilmesinin ikinci bir vade olarak kabul edilemeyeceği, bu hususun bononun kambiyo vasfını etkilemeyeceği, ancak takip dayanağı bono bedelinin senedin üst kısmında 84.134,00 TL olarak belirtildiği, senedin yazı ile yazılan bölümünde senet bedelinin “62.0000,00 TL (4.000 Euro ) ” olarak belirtildiği, Yargıtay Yerleşik İçtihatlarına göre senette ödenmesi gereken miktarın kesin olarak belli olması gerektiği, miktar yönünden yazı ve rakamlar arasında bir farklılık olduğu takdirde yazı ile yazılan kısma itibar edileceği, ancak şikayete konu takip dosyasındaki senette senet bedelinin iki kez rakamla farklı olarak yazıldığı, senet bedelinin yazı ile yazılmadığı, ” 62.000,00 (4.000 Euro) ” ibaresinin tam bir rakamı ifade etmediği, alacaklı taraf bu miktarın 84.134,00 TL’ye denk geldiğini, ileri sürmüş ise de, senet metninde bu konuda bir açıklama bulunmadığı, senetteki miktarın 84.134,00 TL mi, 62.000,00 TL’mi, 4.000 Euro’mu olduğu hususunun net olmadığı.

 

WhatsApp chat
Telefon