İçeriğe geç

Hukuki Makaleler

Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi

6352 Sayılı Kanunun 105/A Maddesi Kapsamında Düzenlenen 6 Aylık Erteleme Süresine Yönelik; Aynı Kanunun Geçici 2.Maddesi İle Geçici 4.Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesini Öneririz. 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un… Daha fazlasını oku »Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi

Nakil İstemi (Ceza İnfaz Kurumu)

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için; a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri, b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri, c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre (dilekçe tarihi itibariyle) kalmamış olması, d)… Daha fazlasını oku »Nakil İstemi (Ceza İnfaz Kurumu)

Boşanma Davası Anlaşmalı

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (4721 S. K. m. 168) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.… Daha fazlasını oku »Boşanma Davası Anlaşmalı

Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi İstemi

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. (6100 S. K.… Daha fazlasını oku »Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi İstemi

Trafik Kazası Sigortadan Destekden Yoksun Kalma Tazminatı İstemi

İşletenlerin, 2918 Sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur (2918 S. K. m. 91). Zorunlu malî sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin… Daha fazlasını oku »Trafik Kazası Sigortadan Destekden Yoksun Kalma Tazminatı İstemi

WhatsApp chat
Telefon