İçeriğe geç

İNŞAAT HUKUKU

İNŞAAT HUKUKU

İnşaat hukuku kavramı sadece bina ve eklentileri ile ilgili yapım işini değil, arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin yasal kurallar bütünüdür. Hatta yapım işini sadece arazi ile sınırlamak da gerçekçi bir yaklaşım değildir. İnşaatla ilgili oluşumlar suda daha doğrusu suyun üzerinde veya içinde (deniz altı tüp geçidi veya deniz üstü petrol ve gaz arama platformu inşası gibi) yahut havada (teleferik ve elektrik dağıtım sistemleri gibi) meydana getiriliyorsa bunlar da inşaat kavramı içinde kalır.

Beylikdüzü İnşaat Hukuku Avukatı Av. Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE inşaat hukuku alanındaki faaliyetleri ile yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan ve sözleşmeden doğan bütün problemlerin çözümü alanında faaliyet göstermektedir.

Teknik yönden inşaat hukuku ise, maddi gücü ile yapım işine destek sağlayan inşaat sahibi ve oluşuma dayanak projeleri üreten teknik elemanlar ile yapım işini üstlenerek gerçekleştiren yüklenici arasındaki hukuksal ilişkileri düzenleyen kurallar ve ilkeler bütünüdür. O nedenle, aradaki sözleşmelerde veya özel yasalarda ayrı bir düzenleme yapılmadığı takdirde tüm inşaat hukuku uyuşmazlıklarında Türk Borçlar Yasasının, eser sözleşmesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

İnşaat Hukuku avukatları olarak Beylikdüzü İnşaat Hukuku Avukatı olarak faaliyet sürdüren Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE; İnşaat (Eser) Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Hasılat (Gelir) Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ücret (Bedel) Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmesi, İnşaat Yapma Borcu, İnşaat Bedeli veya Arsa Payı Devri, İş Sahibi veya Arsa Sahibi ile Yüklenicinin Anlaşması, Mekansal Strateji Planları ve Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Plan Yapma Yetkisi, Parselasyon İşlemleri, Mimari Proje Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Ruhsat Alma Zorunluluğu ve Yetkili İdare, Ruhsata Tabi Olmayan ya da Farklı Ruhsat Usulüne Bağlı Yapılaşmalar, İskan (Yapı Kullanma İzni), Hukuka Aykırı Yapılaşmanın Sonuçları, Arsa Payı Devrinin Yapılması veya Hasılatın Paylaşımı, İş Sahibinin Borcunu Ödeyememesi (Temerrüt), İnşaatı Özen Ve Sadakatle Yapma Borcu, İnşaatı Teslim Borcu gibi uyuşmazlıklara dair davalar alanında İstanbul Beylikdüzü’ nde İnşaat Hukuku Avukatı olarak faaliyetini sürdürmektedir.

İnşaat hukukunu oluşturan temel kuralların önemli bir kısmı “Türk Borçlar Kanunu”nda bulunmaktadır. İnşaat yapımı Borçlar Hukuku anlamında eser yapımı olarak kabul edilerek “Eser Sözleşmesi” başlığı ile 470 ile 486. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Yine Borçlar Kanunundaki sözleşmelerle ilgili düzenlemeler ve oluşturulan konutların ve işyerlerinin satışına yönelik satış sözleşmelerini içeren düzenlemeler İnşaat Hukuku içinde incelenmektedir.

Medeni Kanunda “Eşya Hukuku” da denilen “4. Kitap” adlı bölümde 683. ve 1030. maddeleri arasında düzenlenen gayrimenkul mülkiyeti kuralları; inşaatın yapılacağı arsanın hak sahipleri ile yapıyı sahiplenen taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeye yaradığından İnşaat Hukuku kapsamında incelenmektedir.

Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ‘nin İnşaat Hukuku Alanında Beylikdüzünde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

İş Sahibinin Tazminat Talepleri,

Yüklenicinin Tazminat Talepleri,

Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hakları,

İş Sahibinden Talepler,

Yükleniciden Talepler,

İnşaat Sözleşmesine Dayanan Talepler,

Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanuna Dayanan Talepler.

En yakın İnşaat Hukuku Avukatı Nerededir, Beylikdüzü İnşaat Hukuku Avukatı İletişim, Beylikdüzü İnşaat Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; İnşaat Hukuku avukatının bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp chat
Telefon