Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ticari Nitelikteki İtirazın ...

Yargıtay 23. HD. 2020/1943 E. 2020/4052 K. 04.12.2020 T.

7155 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile eklenen 6102 sayılı TTK’nın 5/A maddesi uyarınca, ”ticari nitelikteki itirazın iptali davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu olduğuna ve arabulcuya başvurulmuş olmasının HMK’NIN 114/2 ve TTK’NIN 5/A maddeleri gereği dava şartı olduğuna, uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine” karar verilmiştir.

Yargıtay 23. HD Kararı

Paylaşın:
WhatsApp chat