İNANÇLI İŞLEMDE İSPAT YÜKÜ

İnançlı işlemde ispat- Ekonomik sıkıntısını aşmak için maliki olduğu taşınmazı, güvendiği kişiye satış gösterip konut kredisi çekmek..Kredi borcunu da ödediği halde taşınmazın geri verilmemesi… Yazılı sözleşme bulunmasa dahi, kredi ödemelerine...

Devamını Oku

Geçit Hakkı İnfazı

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2009/23569
KARAR NO : 2010/5410
Y A R G I T A Y İ L A M I
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olma...

Devamını Oku

Kira Artışlarına TEFE ve TÜFE Etkisi

T.C.

YARGITAY

6.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014 / 4257

KARAR TARİHİ: 08.05.2014

...

Devamını Oku

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için; sözleşme yoksa veya vade belirlenmemişse ödünce konu paranın ilk istemden başlayarak 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.
Davacı iade talebinde bulunup altı hafta bekledikten sonra takibe geçebileceğinden, anılan süreye uy...

Devamını Oku

İşçinin, İşe Girmeden Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Paylaşımları Sonucu İş Akdinin Feshi Hatalıdır

Davacının, davalıya ait iş yerinde "işe girişinden önceki" sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/2116 E. , 2018/21381 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ <...

Devamını Oku

Tedbir Nafakasına İlişkin Ara Kararın İlam Niteliğinde Olmadığı

Tedbir nafakasına ilişkin ara karar ilam olmadığı gibi, İİK'nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/5079 E. , 2019/810 K. "İçtihat Metni...

Devamını Oku
1 2 6