Süreç Yönetimi Stratejimiz

Detaylı Dosya Analizi

Hakkınızda açılan veya sizin açacağınız dava ile ilgili olarak kapsamlı bir şekilde sizi dinler ve dosya analizi yaparız.

Çözüm Yollarının Tespiti

Hukuki problemin tespiti ile alternatifli olarak hukuki çözüm yolları üretiriz.

İzlenecek Hukuki Yol Planı

Adaletin tesisi noktasında, tespit edilen çözüm yolları ile birlikte, hukuki menfaatler doğrultusunda, izlenmesi gereken hukuki yol planı oluştururuz.

Sonuç: ADALET

Hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, müvekkilimizin tasarrufu ile hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı oluruz.

Neden BİZ?

Bir işi iyi yapabilmek için iki şeye ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki “o işi çok yapmak” ikincisi ise “o işi iyi yapanlar ile beraber olmaktır.” EFE Avukatlık Bürosu bu ilkeyi kendisine şiar edinerek tecrübe sahibi ekibi ile kaliteli hukuki hizmet sunmaktadır.

EFE Avukatlık bürosu uhdesinde bulunan dosyaların miktarına ve taraflarına bakmaksızın müvekkili lehine olan en ufak ayrıntıyı bile ince eleyip sık dokuyarak değerlendirmektedir. Başarının sırrı titiz çalışma ve ufak ayrıntılarda gizlidir.

Avukat ve müvekkili arasında kurulan vekalet ilişkisi güven temelinde olmalıdır. Zira müvekkil avukatına vermiş olduğu vekalet ile kendi nam ve hesabına kısacası kendi adına işlem yapma ve temsil yetkisi vermektedir. Bu meyanda adalet arayışında müvekkil ve avukat yol arkadaşı olarak karşılıklı saygı ve güven içerisinde birlikte hareket etmelidir. Başarıya ulaşmanın ilk şartı iyi bir ekip olmaktan geçer.

Adalet bir süreçtir. Bu süreci yöneten ve hukuk dünyasında tek başına sonuç elde etmede yetkili olan tek aktör ve aksiyon avukatlardır. EFE Avukatlık Bürosu olarak tecrübeli ekibimiz ile uyuşmazlıklara çözüm odaklı yaklaşıp en doğru ve müvekkilin hukuki menfaatlerine en yakın sonucu en kısa zamanda elde etmek için çalışmaktayız. “En iyi hüküm Sulhtedir.” sözünü şiar edinen ekibimiz dava ve icra takibi aşamalarında amacın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğu bilinci ile hareket ederek tarafları uzlaşmaya teşvik etmektedir. Uzlaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ise dava ve icra takibi yolunu tercih etmektedir.

EFE Avukatlık Bürosu, hukuk kültürüne ve adalet nosyonuna haiz avukatlardan oluşmaktadır. Adalet bilinci ile hareket ederken aynı zamanda küresel gelişmeleri de yorumlamak gerekmektedir. Gizlilik, müvekkil ile avukat arasında bazı durumlarda ticari sır bazı durumlarda ise aile hayatı ile ilgili olabilmektedir. Avukat ile müvekkilin görüştüğü her konu oda dışarısına çıkmamalıdır. Avukat 3. kişilere karşı müvekkili ile ilgili olan özel konuları Gizlilik İlkesi gereği ifşa etmemelidir. Avukat aynı zamanda dava ve dava süreci ile ilgili olarak da Şeffaflık İlkesi gereği tüm gelişmelerden müvekkilini haberdar etmelidir. EFE Avukatlık Bürosu tüm bunların ışığında müvekkillerine aylık raporlama ve bildirimler ile dosyaları hakkında bilgi ve gelişmeleri kendilerine sunmaktadır.

Müvekkilin Gözünden BİZ

Kararlılık
Özgüven
Sadakat
Disiplin

İletişim Formu

Bizimle bu kısımdan iletişime geçebilirsiniz.

Avukat - Müvekkil Çözümleri

Sıkça Sorulan Sorular

Vekaleti Nereden Çıkarabilirim?
Vekalet çıkarmak için tek yetkili makam Noterlerdir. Davanız İstanbul’da açılacak ancak siz Ankara’da iseniz bile Ankara’da herhangi bir Notere giderek vekalet çıkarıp bunu İstanbul’da bulunan avukatınıza gönderebilirsiniz. Vekaletname türleri ise farklılık göstermektedir. Örneğin Tapu işlemleri ve Boşanma işlemleri gibi konularda avukata vekalet vermek istiyorsanız mutlaka yanınızda fotoğraf bulundurmanız gerekmektedir. Tüm bunların yanında vekaletname çıkarmak için yurt dışı konsoloslukları da yetkilidir.

Davam Ne Zaman Biter?
Dava sürelerini belirleyen belli başlı sebepler vardır. Öncelikle dava içeriği, davanın nerede açıldığı, mahkemenin yoğunluğu, avukatın fonksiyonu vb. davanın hızlı sonuç alınmasında bazı etkenlerdir. Unutulmamalıdır ki, sizin açacağınız ve davacı sıfatı taşıdığınız davalar ile size karşı açılan davalı sıfatı taşıdığınız davalar ile ilgili olarak kesin ve net olarak … sürede dava sonuçlanır demek doğru olmayacaktır.

Mahrem Bilgilerim Gizli Kalacak mı?
Avukat-Vekil ilişkisinden doğan vekalet ilişkisi kutsal bir husustur. Bu kutsallığın karşılıklı saygı ve gizlilik içerisinde yürütülmesi gerekir. Zira “Avukat ve Doktordan bir şey saklanmamalıdır” sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Bu meyanda Avukatınız ile yapacağınız tüm görüşmeler “SIR” niteliği taşıdığından muhafazası gerekmektedir.