Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hukuki Makaleler

Türkiye’de Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Davası

Ülkemizde toplumsal gelişmeler ve insanların cinsiyet üzerindeki baskın önyargıları yıkılmaya başlamıştır. Yıllardan günümüze kadar gelen cinsiyet sorunları uzun yıllar ne yazıkki kapalı kapılar ardında konuşulmaktaydı. Artık gelişen toplum ile ber...

Read More3

İPOTEK KAYDININ KALDIRILMASI İSTEMİ

İPOTEK KAYDININ KALDIRILMASI İSTEMİ NOT: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ (İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ) ‘NE YÖNELİK AÇILAN DAVALARDA UYGULAMADA İPOTEĞİN VERİLİŞ SEBEBİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEME DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. AÇIKLAMALAR; Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve iliş...

Read More3

YALANCI TANIKLIK YAPMA SUÇ DUYURUSU

 YALANCI TANIKLIK YAPMA SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMALAR; (1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veri...

Read More3

HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ

HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ AÇIKLAMALAR; Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.(6100 S. K. m. 1) Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir. (...

Read More3

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇ DUYURUSU

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMALAR; Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönder...

Read More3

ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ İSTEMİ

ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ İSTEMİ

AÇIKLAMALAR;

Read More3

YAĞMA SUÇ DUYURUSU (GASP SUÇU)

YAĞMA SUÇ DUYURUSU (GASP SUÇU) AÇIKLAMALAR; Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) . Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir...

Read More3

TAZMİNAT DAVASI (HAKSIZ TUTUKLAMA)

TAZMİNAT DAVASI (HAKSIZ TUTUKLAMA) AÇIKLAMALAR; Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanun...

Read More3

AİLE İÇİ ŞİDDET NEDENİYLE TEDBİR İSTEMİ

AİLE İÇİ ŞİDDET NEDENİYLE TEDBİR İSTEMİ AÇIKLAMALAR; Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar ver...

Read More3

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ İSTEMİ (TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ)

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ İSTEMİ (TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ) AÇIKLAMALAR; Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulmas...

Read More3
WhatsApp chat