İçeriğe geç

REKABET HUKUKU

REKABET HUKUKU

Rekabet (anti-tröst) kuralları devletler tarafından ekonomiyi düzenlemek ve piyasalarda rekabeti artırmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Rekabet kurallarının temel amacı; 1- Şirketler arasındaki rekabeti olumsuz etkilemesi muhtemel anlaşma, mutabakat veya uyumlu eylemleri önleme 2- Rekabetin olumsuz etkilenmesi muhtemel olan birleşme, devralma veya ortak girişimleri önleme 3- Bir şirketin avantajlı bir konuma geçmesini veya belirli bir piyasada tek başına hareket etmesini sağlaması muhtemel kararlarını/eylemlerini önlemek seklinde sıralanabilir.

Beylikdüzü Rekabet Hukuku Avukatı Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Rekabet Hukuku alanındaki faaliyetleri ile yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan bütün problemlerin çözümü alanında faaliyet göstermektedir.

Rekabet kuralları birçok açıdan son derece önemlidir. İlk olarak, şirketlerin faaliyetlerinin hukuki sonuçlarının doğru olarak değerlendirilmesinde rekabet hukuku kurallarının da göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır.

Rekabet kurallarına aykırı bu tür ticari faaliyetlere çok yüksek oranlarda para cezaları da uygulanabilmektedir. Kanun, Kurul’un, rekabet kurallarını ihlal eden şirketlere cirolarının %10’una kadar bir miktarda para cezası verebileceğini düzenlemektedir. Ayrıca, bu şirketler, günlük bazda hesaplanacak sürekli para cezası da ödemek durumunda kalabilirler. Özellikle, Kanun’da yakın bir geçmişte yapılan değişikliklerin sonucunda, şirketlerin Kurul kararlarından daha olumsuz şekilde etkilenmeleri riski art mistir. Zira, bu değişiklikler neticesinde, Kurul’un verdiği para cezalarının, Danıştay’ın kararı beklenmeksizin, kararın ilgiliye ihbarı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, ihlallerin önlenmesi ve bir ihlal iddiası karşısında şirketin mümkün olan en iyi şekilde savunulması ve temsili büyük önem taşımaktadır.

 

Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ‘nin Rekabet Hukuku Alanında Beylikdüzünde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

Otomotiv, kozmetik, taşıma ve gıda sektörleri başta olmak üzere dikey ve yatay anlaşmalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

Hâkim durumun kötüye kullanılması,

Yıkıcı fiyat belirleme ve rekabeti bozucu diğer uygulamalar,

Olası ihlal iddiaları konusundaki uyuşmazlıklar,

İzne tabi birleşme ve devralmalar hususundaki uyuşmazlıklar.

En yakın Rekabet Hukuku Avukatı Nerededir, Beylikdüzü Rekabet Hukuku Avukatı İletişim, Beylikdüzü Rekabet Hukuku Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; Rekabet Hukuku avukatının bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

WhatsApp chat
Telefon