İçeriğe geç

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Beylikdüzü Gayrimenkul Hukuku Avukatı Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE

Gayrimenkul Hukuku etki alanı itibariyle eşya yani taşınmazlar, arazi, arsa, bağımsız bölüm (bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika) gibi mülklerdir. Bahsi geçen mülk yani gayrimenkuller, geçim faaliyetleri olarak adlandırdığımız, kişilerin yaşamlarını idame ettirmek için gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılabildiği gibi, yatırım amacıyla da kullanılabilmektedir. Örneğin arsa üzerinde çiftçilik faaliyetiyle veya arsa üzerinde tarım faaliyetleriyle geçimini sağlamak, bağımsız bölüm üzerinde barınma ihtiyacını karşılamak ya da yakın zamanda değerinin artması beklenen bir taşınmazın değeri daha düşükken satın alınıp kazanç sağlanması veya kiralama aracı olarak kullanılarak kira getirisi hedeflenmesi gibi birçok alanı içine alan geniş bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul avukatı ve emlak avukatları olarak  Beylikdüzü Emlak ve Gayrimenkul  Avukatı olarak faaliyet sürdüren Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, Muvazaalı satışlarda (mal kaçırmak amacıyla yapılan hileli işlemler) tasarrufun iptali davaları açılması ve takibi, İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni ve şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı hazırlanması ve tapuya şerhlerinin yapılması, Kat Mülkiyeti Kanunu’ ndan kaynaklanan ihtilafların çözümü, Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları, Kamulaştırmasız el atma davaları, Meni müdahale ve Ecri misil davaları, Tapu kaydının düzeltilmesi davaları alanında İstanbul Beylikdüzü’ nde Gayrimenkul ve Emlak Avukatı olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ‘nin Gayrimenkul ve Emlak Hukuku Alanında Beylikdüzünde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması,

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması,

Tespit Davalarının hazırlanması,

Arsa Payı inşaat sözleşmeleri hazırlanması,

Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi,

Müdahalenin men’i davalarının hazırlanması,

İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,

İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni ve şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,

Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri,

Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davasının hazırlanması,

Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,

Önalım (şufa) davalarının hazırlanması,

Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,

Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,

Ecrimisil davalarının hazırlanması,

Ön satış ve kiralama sözleşmeleri,

Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

En yakın Gayrimenkul ve Emlak Avukatı Nerededir, Beylikdüzü Gayrimenkul ve Emlak Avukatı İletişim, Beylikdüzü Gayrimenkul ve Emlak Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; Gayrimenkul ve Emlak avukatının bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

WhatsApp chat
Telefon