İçeriğe geç

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Hukuk dünyası içerisinde suç sayılan davranış ve fiiller ile bu davranış ve fiillere uygulanacak ceza müeyyidelerinin temelini oluşturan hukuk dalına Ceza Hukuku denmektedir. En dar tabiri ile Ceza Hukuku sadece suçları ve bunlara uygulanacak ceza yaptırımları irdelerken, en geniş anlamda ise Ceza Hukuku bu unsurların yanında ceza muhakemesini ve infazını da çerçevesine dahil eder.

Ceza Hukuku alanının temelini oluşturan başlıca ilkeler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri olan suçta ve cezada kanunilik ilkesini ve masumiyet karinesini sayabiliriz.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre; bir fiil ve davranışın Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç oluşturulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için o fiil ile davranışın ve cezasının kanunda açık bir biçimde suç olarak düzenlenmesi gerekir.

Masumiyet Karinesine göre; Bir vatandaşın suçluluğu ispat edilinceye ve kanıtlanıncaya dek masum kabül edileceğini içeren bir hukuki karinedir. Bu anlamda karine, aksi ispat edilinceye dek kabul gören bir hukuk normunu ifade etmektedir. Buna göre; bir kişinin masumiyeti masum olduğunun değil, suçluluğunun kanıtlanmasına bağlıdır. Bu ilkenin tarihi ise Eski Roma Hukuku’na kadar uzanmaktadır. Masumiyet karinesi Ahmet Cevdet Paşa’nın kaleme aldığı Osmanlı Devleti zamanında yürürlükte olan ilk kanunda da “beraati zımmet asildir” denerek o zamanki kanunun amir hükmü olmuştur. Günümüzde ise gerek Anayasa ’da gerekse de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve uluslararası sözleşmelerle tüm dünya hukuk sisteminde kabul gören evrensel, genel geçer bir hukuk kaidesi ve karinesi haline gelmiştir.

Türk Ceza Kanunu’ nda düzenlenmiş olan tüm suçlar ile ilgili gerek soruşturma evresinde gerekse de kovuşturma aşamalarında takibi ceza avukatı olarak faaliyetini sürdüren ceza hukuku alanında ihtisas yapmış her avukatın dava takibi yapabileceği bir hukuk branşıdır. Beylikdüzü’ nde Ceza Avukatı olarak faaliyet sürdüren Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE İfade ve sorguda gece ve gündüz saat fark etmeksizin iştirak, fikri ve sinai haklar mevzuatından kaynaklanan ekonomik ve mali suçlar ile ilgili uyuşmazlıklar ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Ceza Avukatı Av. Oğuzhan EFE ve Ceza Avukatı Avukat Feriha Şeyma EFE İstanbul Beylikdüzü’ nde faaliyetini sürdürmektedir.

Beylikdüzü Ağır Ceza Avukatı ve Ceza Avukatı

Beylikdüzü Ceza Avukatı Avukat Oğuzhan EFE ve Beylikdüzü Ceza Avukatı Avukat Feriha Şeyma EFE Şikayet dilekçesi ve bu şikayete konu olan eklerinin hazırlanması, Polis ve Jandarma gibi kolluk vazifesi yapan ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması, Ağır Ceza Mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde, Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması, Savcılık makamınca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi, Temyiz dilekçesi hazırlanması, Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ‘nin Ceza Hukuku Alanında Beylikdüzünde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,

Gözaltı süreçleri ve ifadeye katılma,

Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,

Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,

Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi,

Temyiz dilekçesi hazırlanması,

Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması alanlarında hizmetler sunmaktadır.

Hayata karşı işlenen suçlar kapsamında kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti,

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında kasten yaralama, taksirle yaralama suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar suçları,

Hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali suçları,

Özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları,

Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında hırsızlık, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suçları,

Kaçakçılık suçu,

Askeri ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,

Anayasa Mahkemesi’ne başvurular,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,

Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri,

Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi temsili,

Ceza soruşturmasında şüphelilerin temsili,

Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,

Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,

 

En yakın Ceza Avukatı Nerededir, Beylikdüzü Ceza Avukatı İletişim, Beylikdüzü Ceza Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; Ceza Avukatı ‘nın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

WhatsApp chat
Telefon