İçeriğe geç

TAŞIMA VE LOJİSTİK HUKUKU

TAŞIMA VE LOJİSTİK HUKUKU

Taşıma ve Lojistik Hukuku gerek Türkiye’de gerekse de dünyada endemik hukuk alanlarından biridir. Beylikdüzü Taşıma ve Lojistik Hukuku Avukatı Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Taşıma ve Lojistik Hukuku alanındaki faaliyetleri ile yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan bütün problemlerin çözümü alanında faaliyet göstermektedir.

Navlun sözlük anlamıyla hem bir yerden bir yere taşınacak eşyayı hem de denizde mal taşıma karşılığı olarak navlun sözleşmesine veya kanuna dayanılarak verilen ücreti ifade eder. Navlun sözleşmeleri ikiye ayrılır:

Kırkambar Sözleşmesi: Sözleşmenin konusu taşıma aracını değil taşınacak eşyayı oluşturur. Yani gemiden çok yük öne çıkar. Taraflar taşıma yapılmadan önce geminin büyüklüğü, tipi, neresinde taşınacağı vb. hiçbir detaya girmez. Taşınacak gemiyi değiştirme hakkını taşıyan saklı tutar.

Çarter sözleşmesi: Çarter sözleşmeleri sözleşmede belirlenen veya aynı özelliklere sahip bir başka muadil geminin tahsis edilmesi gerekir. (ambar kapakları, vinç hızları, kapasitesi vb.) bu sözleşmelerde bir geminin tam kapasitesi veya bir kısmının gönderen tarafından kiralanması söz konusudur. Bunlara full-charter veya partial-charter adı verilir. Asıl önemli nokta, geminin tahsis tarzına göre ayrıcısı ise zaman çarteri veya yolculuk çarteridir.

Yolculuk çarteri: Belli bir sefer/seferler için taşıtana tahsis edilir. Bu sözleşme ile gemi personel ve donanımı ile taşıtana tahsis edilir. Böylece geminin teknik ve ticari idaresi donatanın elinde kalır. Liman masrafları donatana aittir.

Zaman çarteri: Bu sözleşmelerde yolculuk değil zaman esastır. Bu çarter türünde gemi personeli ve donanımı ile birlikte tahsis edilmekte ancak geminin teknik yönetimi ve mürettebat ücreti gemi sahibi olan donatanda kalmaya devam ederken, ticari yönetimi ve liman masraflarını gemiye tutana devretmektedir. Limitler ve yasaklar belirlenir, gerisi serbest ve esnektir (all lawful merchandise).

 

Konşimento Kırkambar sözleşmesinde kullanılan bir belgedir. Konşimento belirli şartlar altında zorunlu olmakla birlikte verildiği yerde benzer bazı benzer kurallar geçerli olabilmektedir. Konşimento, yükleme yapıldıktan sonra düzenleyen acente tarafından verilir. Konşimento yükün sevkiyatı için gemide kalır ve varış limanında teslim edilecek şekilde yetkiliye teslim edilir. Konşimento 3 fonksiyonludur:

Bir makbuz gibi malların göndericiden teslim alındığını,

Taşıma sözleşmesinin delili olarak

Mal senedi/emtia senedi olarak iş görür.

Konşimentolar dört çeşittir:

Temiz konşimento: Malın alıcıya teslim edilene kadar sayıca birden çok taşıyanla taşıma hizmetine tabi tutulmasıdır.

Kirli konşimento: Şerh düşülmüş konşimentodur. Malın görünürde iyi durumda teslim alınmaması halinde söz konusu olur.

 

Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ‘nin Taşıma ve Lojistik Hukuku Alanında Beylikdüzünde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

Yolcu Taşımalarında Sigorta, Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Tarifeleri Uyuşmazlıkları,

Terminal İşletmeciliği,

Uluslararası taşımaların kapsamı (Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller),

İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması,

ADR Ve AETR Konvansiyonu,

Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri Ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme,

Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğü,

Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik,

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi,

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A),

Hava Kargo Acentalarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar,

Uluslararası Demiryolu Taşımalarıyla İlgili Hükümetler arası Örgütün (OTIF) Ayrıcalıkları Ve Dokunulmazlıkları Hakkında Protokol,

 

En yakın Taşıma ve Lojistik Hukuku Avukatı Nerededir, Beylikdüzü Taşıma ve Lojistik Hukuku Avukatı İletişim, Beylikdüzü Taşıma ve Lojistik Hukuku Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; Taşıma ve Lojistik Hukuku avukatının bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

WhatsApp chat
Telefon