İçeriğe geç

BOŞANMA HUKUKU

BOŞANMA HUKUKU
Beylikdüzü Boşanma Avukatı Av. Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE
Toplumun temel taşı olan aile kurumunun evlilik akdi ile oluşturulması kadar bireylerin birbirlerinin
hayatlarını çekilmez hale gelmesi ile de son bulabilmektedir. Boşanma davaları bir birlikteliğin
sonlandırılması konusundaki bir süreç yönetimidir. Eşler evlilikleri süresince kazandıkları menkul ve
gayrimenkullerin paylaşımı da boşanma davalarına konu olmaktadır. Türk toplumda boşanma
davaları genellikle Babalık Davası, Mal ayrılığı, Nafaka, Tazminat, Velayet, Velayetin değiştirilmesi,
davaları olarak da bilinmektedir.
Tüm bu nedenlerle BOŞANMA gerçekleşmesi beklenen ve ulaşılması istenen nihai somut isteği de
içerisinde barındırır.
Beylikdüzü Boşanma Avukatları
Beylikdüzü’ nde Boşanma Avukatı olarak faaliyet sürdüren Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha
Şeyma EFE Anlaşmalı boşanma davaları, Çekişmeli (Anlaşmasız) boşanma davaları, Terk Sebebiyle
Boşanma Davaları, Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, Anlaşmalı boşanma protokolü,
Nafaka ve tazminat talepleri, Mutlak Butlan Davaları, Nispi Butlan Davaları, Evliliğin iptali ve evlilik
iptali davaları, Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir
kararları, Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, Yabancılarla evli
olan çiftler için danışmanlık hizmetleri, İddet süresinin kaldırılması, Velayetin değiştirilmesi, Babalık
davası, Mal rejimi davaları alanında İstanbul Beylikdüzü’ nde Aile ve Boşanma Avukatı olarak
faaliyetini sürdürmektedir.
Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ’nin Boşanma Hukuku Alanında Beylikdüzünde
Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;
Anlaşmalı boşanma davaları,
Çekişmeli boşanma davaları,
Mutlak Butlan davaları,
Nispi Butlan Davaları,
Velayetin değiştirilmesi,
Nafaka ve tazminat talepleri,
Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
Anlaşmalı boşanma protokolü,
Babalık davası,
Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları,
Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları,
Tanıma tenfiz avukatı olarak yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
İddet süresinin kaldırılması,
Terk Sebebiyle Boşanma Davaları,

Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri,
Eşler arasında boşanma sebepleri özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Medeni Kanunu ilgili maddelerinde özel boşanma sebepleri olarak hayata kast, zina, pek kötü
veya onur kırıcı davranış, terk, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı olarak sayılmış
olup, genel boşanma sebepleri olarak ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını kapsamaktadır.
Çekişmeli(anlaşmasız) Boşanma Davaları;
Eşler boşanmak istemese dahi aralarında uzlaşmaya varmak zorunda oldukları belli başlı konular
vardır. Örneğin müşterek çocuk var ise velayetinin kimde olacağı, ziynet olarak düğünde takılan takı
ve altınların kadına iadesi, eşin vereceği iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası, evlilik
birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı gibi gerek maddi gerekse de manevi sonuçlar üzerinde en
azından asgari müşterekte uzlaşılması gerekmektedir. Yukarıda bahsi geçen konulardan birinde dahi
uzlaşı sağlanamaz ise çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir. Çekişmeli Boşanma davası,
anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir.
Anlaşmalı Boşanma Davaları,
Anlaşmalı boşanma, en kısa tanımıyla eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her
konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir.
Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı tarafların, en az 1 yıldır evli olmasıdır. Yani dava açıldığı tarihte
evlenme tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmalıdır. Burada Medeni Kanunumuz aile kurumunu
koruyucu şekilde tavır almış ve 1 yıldan az süren evlilikler için anlaşmalı boşanma uygulamasını kabul
etmemiştir.
Anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri fiili
ayrılık sayılmaktadır.
Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık
Ofisi boşanma davası açılmasından önce, boşanma sırasında ve boşanma sonrasında müvekkillerine
ihtiyaç duyduklarından fazla hukuki desteği sağlamakta ve eşlere boşanma hukuku konusunda hukuki
danışmanlık yapmaktadırlar.
En yakın Boşanma Avukatı Nerededir, Beylikdüzü Boşanma Avukatı İletişim, Beylikdüzü Boşanma
Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve
hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir.
Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu
meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık
Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki;
Boşanma avukatının bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın lehinize
sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

WhatsApp chat
Telefon