İçeriğe geç

İCRA ve İFLAS HUKUKU

İCRA ve İFLAS HUKUKU

Öncelikle belirtilmelidir ki en iyi hüküm sulh olmaktır. Hiçbir hüküm yoktur ki sulh olmaktan daha değerli olsun. Bu meyanda öncelikli olarak gerek tarafların gerekse de avukatın ekseri olarak uzlaşma ile alacaklının alacağına kavuşması, borçlunun da borcunu ödemesine yardımcı olarak tahsili sağlanmalıdır. Tüm bu hukuki yolları deneyip başarılı olunmadıysa son çare olarak icra takibi başlatılmalıdır.

Alacaklının alacağına kavuşması ve borçlunun da borcunu devlet mahareti ile ödeyebilmesi amacıyla cebri icra hukukuna ihtiyaç duyulmuştur. İcra halk arasında ve uygulamada ilk duyulduğunda iyi bir izlenim bırakmasa da alacaklı tarafın alacağını tahsil için son güvencedir. İcra hukukuna konu olarak bazen çek, senet, bono, poliçe olarak adlandırılan kambiyo senetleri yani kıymetli evraklar yer alırken bazen de fatura, kira alacağı konu olabilmektedir.

Türk hukuk sisteminde şimdilik İcra Avukatı olmak veya herhangi bir alanda uzman olmak için yasalar çerçevesinde farklı bir ihtisas ve uzmanlık gerekmemektedir. Tüm bunlar ışığında Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Beylikdüzü İcra Avukatları arasında faaliyetini sürdürmektedir.

Beylikdüzü İcra Avukatı Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE, Çek, bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi, İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması, İhtiyati haciz kararı alınması, İtirazın iptali, İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları, İcra Takibi başlatıldıktan sonra ve İcra Takibi başlatılmadan önce Menfi tespit davası ve İstihkak davası alanları başta olmak üzere her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi, Haciz işlemleri, Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi, İflas hukuku işlemleri, İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi, Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi, Yedieminliği suistimal davalarının açılması, Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi hizmetlerini sürdürmektedir. Her davanın sonunda mutlaka icra hukukuna ihtiyaç duyulmaktadır. Zira uygulamada kimse davayı kaybettikten sonra yenilgiyi kabullenip ödeme yapmak istemez. Kazanılmış olan davada tahsil için icra takibi çoğunlukla kendisine başvurulan bir hukuk yoludur. Bir tazminat davasında tazminatı almaya hak kazanan taraf, tazminatın tahsili için icra takibi başlatmaktadır. Bir boşanma davasında nafaka alacağının tahsili ya da tazminatın tahsili yanı sıra velayeti verilen çocuğun teslimi için de velayet kararının icrası yolu ile icra takibi yapılmaktadır. Diğer yandan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasında bir evin satılması gerekirse bu da icra daireleri aracılığı ile yapılmaktadır.

En genel anlamda icra, borçların tahsilinin yanı sıra Mahkeme Kararı gibi ilamların yerine getirilmesinde vasıta görevini yerine getirmektedir. İcra Hukuku borcunu ödeyemeyen veya ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla cebren taşınır ve taşınmaz varlıklarına el koymak suretiyle karşılanmasını konu etmektedir. Yukarıda zikredilen tüm konular 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

 

Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE ‘nin İcra ve İflas Hukuku Alanında Beylikdüzünde Hizmet Verdiği Alanlardan Bazıları;

Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili,

Kiralanan taşınmazların tahliyesi,

Haciz işlemleri,

İcra takibi hazırlanması ve takibi,

İflas talep edilmesi ve takibi,

İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,

Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,

Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,

İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,

Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,

Menfi tespit (icra takibi başlatıldıktan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır.)

İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,

Yedieminliği suistimal davalarının açılması,

İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,

İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,

Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

En yakın İcra Avukatı Nerededir, Beylikdüzü İcra Avukatı İletişim, Beylikdüzü İcra Avukatı arıyorum diyorsanız noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira bir işi iyi yapmak için; Ya o işi çok yapmak Ya da o işi iyi yapanlar ile beraber olmak gerekir. Bu meydanda Beylikdüzü Avukat Oğuzhan EFE ve Avukat Feriha Şeyma EFE Hukuk Bürosu ve Avukatlık Danışmanlık Ofisi titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; İcra Avukatı ‘nın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi ne kadar fazlaysa davanın veya icra takibinin lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

WhatsApp chat
Telefon