İçeriğe geç

oguzhan

VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARINDA DELİLLER

1.    VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI Velayet davaları, boşanma davasından bağımsız olarak taraflar evli iken tedbiren, taraflar boşanmışlarsa daha sonrasında değişen şartlar dikkate alınarak, velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, velayet sahibi öldü ise askıda kalan velayetin sağ kalana tevdi edilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kişisel ilişki davaları ise… Daha fazlasını oku »VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARINDA DELİLLER

AİLE KONUTU DAVALARI

1.    AİLE KONUTU DAVALARI Bir konutun aile konutu olmasına karşılık diğer eşten habersiz olarak satılması ya da üçüncü bir kişi yararına ipotek verilmesi hallerinde satışın iptali, ipoteğin kaldırılması davaları aile konutu davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. a.   Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Aile konutu davalarında genel… Daha fazlasını oku »AİLE KONUTU DAVALARI

EVLENMENİN YASAK OLDUĞU DURUMLAR VE KİŞİLER

1.    EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVALARI Türk Medeni Kanunu’nda kesin olarak evlenmenin yasak olduğu durumlar ve kesin olarak evlenmeleri yasak kişiler ayrı ayrı sayılmıştır. Bu gibi haller var ise, ilgililer ve cumhuriyet savcısı evlenmenin mutlak butlanı davalarını açabilmektedir. a.     Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller Evlenmenin mutlak… Daha fazlasını oku »EVLENMENİN YASAK OLDUĞU DURUMLAR VE KİŞİLER

BOŞANMA DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE DELİLLER

1. BOŞANMA Uygulamada boşanma davaları; çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada inceleme konusu yapacağımız çekişmeli boşanma davalarıdır. Bu davalar evli olan tarafların evliliklerinin sona erdirilmesi istemi ile açtıkları davalardır. Kural olarak boşanma davalarında (anlaşmalı boşanma hariç) davanın kabulü sonuç doğurmaz, gösterilen deliller… Daha fazlasını oku »BOŞANMA DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE DELİLLER

Basına “Yargıtay’dan emsal takı kararı” başlığı ile yansıyan EMSAL KARAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.04.2021 Tarihli ve 2017/3-1038 E. 2021/458 K. sayılı içtihadı: “…. Eldeki davada, davacı düğünde takılan altınların kendisine ait olduğunu ancak davalı tarafça verilmediğini iddia etmiş; davalı ise yerel örf ve adetleri gereği düğünde takılan altınların erkek tarafına ait olduğunu o nedenle davacıya… Daha fazlasını oku »Basına “Yargıtay’dan emsal takı kararı” başlığı ile yansıyan EMSAL KARAR

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır ?

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller gibi ibarelerin bulunması halinde… Daha fazlasını oku »Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır ?

Çekişmeli Boşanma İle Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller gibi ibarelerin bulunması halinde… Daha fazlasını oku »Çekişmeli Boşanma İle Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

WhatsApp chat
Telefon