İçeriğe geç

Nisan 2018

Cinsel Taciz Suç Duyurusu

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K. m. 158) . Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin… Daha fazlasını oku »Cinsel Taciz Suç Duyurusu

Tazminat Davası (Destekden Yoksun Kalma)

Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: 1. Cenaze giderleri. 2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. 3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. (6098 S. K. m. 53) Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine… Daha fazlasını oku »Tazminat Davası (Destekden Yoksun Kalma)

Tazminat Davası (Adam Öldürme)

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 03.03.2017 T. 2015/2 E. 2017/1 K. sayılı içtihadına göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller gibi ibarelerin bulunması halinde… Daha fazlasını oku »Tazminat Davası (Adam Öldürme)

Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi

6352 Sayılı Kanunun 105/A Maddesi Kapsamında Düzenlenen 6 Aylık Erteleme Süresine Yönelik; Aynı Kanunun Geçici 2.Maddesi İle Geçici 4.Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesini Öneririz. 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un… Daha fazlasını oku »Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi

Nakil İstemi (Ceza İnfaz Kurumu)

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için; a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri, b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri, c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre (dilekçe tarihi itibariyle) kalmamış olması, d)… Daha fazlasını oku »Nakil İstemi (Ceza İnfaz Kurumu)

Boşanma Davası Anlaşmalı

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (4721 S. K. m. 168) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.… Daha fazlasını oku »Boşanma Davası Anlaşmalı

WhatsApp chat
Telefon