İçeriğe geç

Aralık 2018

HAKARET SUÇ DUYURUSU

AÇIKLAMALAR USULE DAİR BİLGİLER; Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) . Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K. m. 158) . Yurt dışında işlenip ülkede… Daha fazlasını oku »HAKARET SUÇ DUYURUSU

MEMUR ŞİKAYET – GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇ DUYURUSU

AÇIKLAMALAR USULE DAİR BİLGİLER; Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) . Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K. m. 158) . Yurt dışında işlenip ülkede… Daha fazlasını oku »MEMUR ŞİKAYET – GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇ DUYURUSU

WhatsApp chat
Telefon