İçeriğe geç

Şubat 2019

İSTİRDAT DAVASI (OLMAYAN BORÇ ÖDEMESİNİN GERİ ALINMASI)

İSTİRDAT DAVASI (OLMAYAN BORÇ ÖDEMESİNİN GERİ ALINMASI) AÇIKLAMALAR; (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d) Davanın… Daha fazlasını oku »İSTİRDAT DAVASI (OLMAYAN BORÇ ÖDEMESİNİN GERİ ALINMASI)

MENFİ TESPİT DAVASI (BORCUN OLMADIĞININ İSPATI)

MENFİ TESPİT DAVASI (BORCUN OLMADIĞININ İSPATI) AÇIKLAMALAR; Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (6100 S. K. m. 2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk… Daha fazlasını oku »MENFİ TESPİT DAVASI (BORCUN OLMADIĞININ İSPATI)

“Beraat” yerine “aklanma” kelimesini kullanan hakimin kararının Yargıtay’daki akibeti.

“Beraat” yerine “aklanma” kelimesini kullanan hakimin kararının Yargıtay’daki akibeti. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 1979/7-283 KARAR NO. 1979/331 KARAR TARİHİ. 17.9.1979 > BERAAT KAVRAMININ YASAL NİTELİĞİ ( Mahkemece İlamda Beraat Yerine Aklanma Kelimesinin Kullanılamayacağı – Kavramların Hüküm Sonucunun Anlaşılmasına Engel Teşkil Edecek Şekilde… Daha fazlasını oku »“Beraat” yerine “aklanma” kelimesini kullanan hakimin kararının Yargıtay’daki akibeti.

Tedavi Sırasında Hastane Mikrobu Alması Neticesinde Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zararların Tazmini.

Tedavi sırasında hastane mikrobu alması neticesinde hayatını kaybetmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen maddi ve manevi zararların tazmini. T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/6119 Karar No : 2015/5733 İstemin Özeti :Dairemizin 31/10/2014 tarih ve E:2013/8456, K:2014/7645 sayılı… Daha fazlasını oku »Tedavi Sırasında Hastane Mikrobu Alması Neticesinde Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zararların Tazmini.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kamusal Alanda Fotoğraf Çekmek

sanık …’nın, eşi olan katılanın kendisini aldattığını ispatlamak için özel dedektiflik hizmeti veren diğer sanık … ile anlaşarak, mağdur hakkında delil toplamasını istemesi üzerine, sanık …’nın katılanın … isimli bayanla kamuya açık bir kafede oturdukları sıradaki fotoğrafını çekmesi şeklinde gerçekleşen eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal… Daha fazlasını oku »Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kamusal Alanda Fotoğraf Çekmek

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Yargıtay 12. Ceza Dairesi         2017/9562 E.  ,  2018/8745 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, tehdit,… Daha fazlasını oku »Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Mobbing Konusunda Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararı

Mobbing Konusunda Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararı Hukuk Genel Kurulu         2017/3017 E.  ,  2018/99 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işyerinde psikolojik taciz (mobbing) nedenine dayalı manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne… Daha fazlasını oku »Mobbing Konusunda Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararı

İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıkta Bankanın Sorumluluğuyla İlgili Emsal Karar

HGK’ dan internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkta bankanın sorumluluğuyla ilgili emsal karar Yukarıda verilen bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; “davacının dava dışı bankalardaki hesaplarına da girildiği dikkate alındığında davacının kişisel bilgilerini bir şekilde koruyamadığının anlaşıldığı, davacının kişisel bilgilerini büyük bir… Daha fazlasını oku »İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıkta Bankanın Sorumluluğuyla İlgili Emsal Karar

WhatsApp chat
Telefon