İçeriğe geç

Nisan 2019

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için; sözleşme yoksa veya vade belirlenmemişse ödünce konu paranın ilk istemden başlayarak 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir. Davacı iade talebinde bulunup altı hafta bekledikten sonra takibe geçebileceğinden, anılan süreye uyulmadan başlatılan takip usul ve yasaya uygun… Daha fazlasını oku »Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.

İPOTEK KAYDININ KALDIRILMASI İSTEMİ

İPOTEK KAYDININ KALDIRILMASI İSTEMİ NOT: İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ (İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ) ‘NE YÖNELİK AÇILAN DAVALARDA UYGULAMADA İPOTEĞİN VERİLİŞ SEBEBİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEME DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. AÇIKLAMALAR; Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. (6100 S. K. m. 1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer… Daha fazlasını oku »İPOTEK KAYDININ KALDIRILMASI İSTEMİ

İşçinin, İşe Girmeden Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Paylaşımları Sonucu İş Akdinin Feshi Hatalıdır

Davacının, davalıya ait iş yerinde “işe girişinden önceki” sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/2116 E. , 2018/21381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine,… Daha fazlasını oku »İşçinin, İşe Girmeden Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Paylaşımları Sonucu İş Akdinin Feshi Hatalıdır

Tedbir Nafakasına İlişkin Ara Kararın İlam Niteliğinde Olmadığı

Tedbir nafakasına ilişkin ara karar ilam olmadığı gibi, İİK’nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/5079 E. , 2019/810 K. “İçtihat Metni” Yukarıda tarih ve numarası yazılı… Daha fazlasını oku »Tedbir Nafakasına İlişkin Ara Kararın İlam Niteliğinde Olmadığı

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI (HAGB)

“hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı” aleyhine yalnızca sanık tarafından itiraz kanun yoluna başvurulduğunda , bu sebeple aleyhe değiştirme (bozma) yasağı gereği ilk verilen ceza miktarından daha fazla cezaya karar verilemeyeceği … Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/7422 E. , 2018/7718 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza… Daha fazlasını oku »HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI (HAGB)

WhatsApp chat
Telefon