İçeriğe geç

Ağustos 2019

İNANÇLI İŞLEMDE İSPAT YÜKÜ

İnançlı işlemde ispat- Ekonomik sıkıntısını aşmak için maliki olduğu taşınmazı, güvendiği kişiye satış gösterip konut kredisi çekmek..Kredi borcunu da ödediği halde taşınmazın geri verilmemesi… Yazılı sözleşme bulunmasa dahi, kredi ödemelerine dair banka dekontlarının uyuşmazlık ile bağlantılı olması ve asıllarının güvenenin elinde olması halinde tanık dinlenebileceği… Daha fazlasını oku »İNANÇLI İŞLEMDE İSPAT YÜKÜ

Geçit Hakkı İnfazı

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2009/23569 KARAR NO : 2010/5410 Y A R G I T A Y İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden… Daha fazlasını oku »Geçit Hakkı İnfazı

Türkiye’de Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Davası

Ülkemizde toplumsal gelişmeler ve insanların cinsiyet üzerindeki baskın önyargıları yıkılmaya başlamıştır. Yıllardan günümüze kadar gelen cinsiyet sorunları uzun yıllar ne yazıkki kapalı kapılar ardında konuşulmaktaydı. Artık gelişen toplum ile beraber insanlar hissettikleri cinsiyeti yaşayabilir konuma gelmiş bulunmaktadırlar. Avrupa’nın birçok ülkesinde hiçbir ön şarta bağlı olmadan isteyen kişi rahatlıkla erkekten kadına veya kadından erkeğe geçebilmektedirler.Bizim… Daha fazlasını oku »Türkiye’de Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Davası

WhatsApp chat
Telefon