Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Arşiv Tag'leriavukat

DAVA DİLEKÇESİNDE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESE BİLE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMALIDIR.

DAVA DİLEKÇESİNDE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESE BİLE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMALIDIR. T.C.İSTANBUL BAM 28.HD DOSYA NO: 2019/422 E-KARAR NO : 2019/3214 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL 34. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 06/11/2018 NUMARASI : 2018/16 Esas,2018/574 Karar...

Devamını Okus

Ceza İnfazının Ertelenmesi İstemi

6352 Sayılı Kanunun 105/A Maddesi Kapsamında Düzenlenen 6 Aylık Erteleme Süresine Yönelik; Aynı Kanunun Geçici 2.Maddesi İle Geçici 4.Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesini Öneririz. 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yo...

Devamını Okus

Nakil İstemi (Ceza İnfaz Kurumu)

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için; a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri, b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri, c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az s...

Devamını Okus

Boşanma Davası (Zina-Aldatma)

Zina özel ve bir boşanma sebebidir (2.HD 2010/1651 E. 2011/3217 K., 2.HD 2009/8440 E. 2010/12941 K.). Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava h...

Devamını Okus
WhatsApp chat