İçeriğe geç

Yargıtay Kararları

İşe İade Davası Derdest İken İşçilik Alacak ve Tazminatları İçin de Dava Açılması Usulden Red Sebebidir.

“İşe iade davası derdest iken işçilik alacak ve tazminatları için de dava açılmışsa… işe iade davası derdest iken iş akdi askıda olup henüz fesih gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla feshin askıda olduğu bu dönem içerisinde feshe bağlı haklar dava ve talep konusu edilemez. Açılan bu davada feshe bağlı… Daha fazlasını oku »İşe İade Davası Derdest İken İşçilik Alacak ve Tazminatları İçin de Dava Açılması Usulden Red Sebebidir.

Anayasa Mahkemesi, Özel Okullara Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Ancak Eğitim ve Öğretim Yılı Sonunda Haczedilebileceğine İlişkin İcra İflas Kanunu’na Eklenen 362/a Maddesi Hükmünü İPTAL ETTİ.

Anayasa Mahkemesi, Özel Okullara Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Ancak Eğitim ve Öğretim Yılı Sonunda Haczedilebileceğine İlişkin İcra İflas Kanunu’na Eklenen 362/a Maddesi Hükmünü İPTAL ETTİ. İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı aşağıdadır. anayasa-e-2019-59

Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Şartı

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ Esas : 2020/636 Karar : 2020/1052 Tarih : 09.10.2020 “Dava, hukuki niteliği itibariyle, ticari alım satımdan kaynaklanan itirazın iptali davasıdır. Arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğuna dair değerlendirme isabetli ise de davacının iş bu davayı açmadan önce arabulucuya… Daha fazlasını oku »Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Şartı

Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılamayacağı Yönünde Yargıtay Kararı

“Ölü kişi aleyhine dava açılamaz. Ancak, mirasçılarının tayin edilememesi sebebiyle kişinin ölü olduğu belirtilerek ve ölünün ismi açıklanarak ‘mirasçıları’ denilmek suretiyle mirasçılar aleyhinde dava açılabilir.” Yargıtay 7. HD. 2009/1482 E. 2009/1670 K. 08.05.2009 T.

İNANÇLI İŞLEMDE İSPAT YÜKÜ

İnançlı işlemde ispat- Ekonomik sıkıntısını aşmak için maliki olduğu taşınmazı, güvendiği kişiye satış gösterip konut kredisi çekmek..Kredi borcunu da ödediği halde taşınmazın geri verilmemesi… Yazılı sözleşme bulunmasa dahi, kredi ödemelerine dair banka dekontlarının uyuşmazlık ile bağlantılı olması ve asıllarının güvenenin elinde olması halinde tanık dinlenebileceği… Daha fazlasını oku »İNANÇLI İŞLEMDE İSPAT YÜKÜ

Geçit Hakkı İnfazı

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2009/23569 KARAR NO : 2010/5410 Y A R G I T A Y İ L A M I Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden… Daha fazlasını oku »Geçit Hakkı İnfazı

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.

Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için; sözleşme yoksa veya vade belirlenmemişse ödünce konu paranın ilk istemden başlayarak 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir. Davacı iade talebinde bulunup altı hafta bekledikten sonra takibe geçebileceğinden, anılan süreye uyulmadan başlatılan takip usul ve yasaya uygun… Daha fazlasını oku »Ödünç “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.

İşçinin, İşe Girmeden Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Paylaşımları Sonucu İş Akdinin Feshi Hatalıdır

Davacının, davalıya ait iş yerinde “işe girişinden önceki” sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/2116 E. , 2018/21381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine,… Daha fazlasını oku »İşçinin, İşe Girmeden Önceki Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Paylaşımları Sonucu İş Akdinin Feshi Hatalıdır

WhatsApp chat
Telefon