İçeriğe geç

Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası Arabuluculuk Şartı

T.C. İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2020/636
Karar : 2020/1052
Tarih : 09.10.2020

“Dava, hukuki niteliği itibariyle, ticari alım satımdan kaynaklanan itirazın iptali davasıdır. Arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğuna dair değerlendirme isabetli ise de davacının iş bu davayı açmadan önce arabulucuya başvurduğu anlaşmaya varılamadığına ilişkin tutanağın mevcut olduğu tutanağın Uyap sisteminden kolaylıkla görülebileceği Uyap kayıtlarından temin edilebilecek bir belgenin asıl olarak kabulünün gerekeceği ,bu nedenle mahkemece arabuluculuk nihai tutanağının yasal süre içerisinde sunulmadığı gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”

 

WhatsApp chat
Telefon