Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Eşin Rızası Alınmadan İcr...

Yargıtay 12. HD. 2020/2971 E. 2020/2990 K.

“Eşin rızası alınmadan icrada kefil olan ve taahhüt veren kişinin kefilliği, taahhütü geçersiz kılar.”

Paylaşın:
WhatsApp chat