İçeriğe geç

2 Yıl ve 2 Yılın Altındaki Tüm İstinaf Kararları Artık Temyiz Edilebilir.

AYM’nin 27.12.2018 tarih, 2018/71 Esas ve 2018/118 sayılı CMK 286/2-b bendi İle ilgili İptal kararı, 15.02.2019 tarihinde R.G.nin 30687 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

-Bu kararın Yargıtay’a (Uygulamaya) yansıması nasıl olacaktır?

1-) Bu iptal sadece ilk derece mahkemesinin verdiği beraetin aleyhe İstinafı üzerine verilen mahkumiyetlerde mi?
-Yoksa istinafın CMK 286/2-d İle ilgili verdiği tüm kararlarda mı? geçerli olacaktır.
-Yani 2 yıl ve 2 yılın altındaki tüm istinaf kararları artık temyizi kabildir diyebilir miyiz?

Cevap:
AYM’nin Kararında Gerekçe ile Sonuç farklıdır.
AYM’nin aykırılık gerekçesi, yerel mahkemenin beraat verip, ilk kez istinafta ceza mahkumiyeti verilen kararlarla ilgili,
Fakat Kararın hüküm kısmında ise CMK 286/2-d bendinin tümü iptal edilmiştir.

-AYM’nin iptal kararı 15.02.2019 tarihinde yürürlüğe girince, bu bent kapsamındaki tüm kararlar hakkında temyiz engeli ortadan kalkmıştır.

-Yeni düzenleme yapılana kadar bu arada verilen yani 15.02.2019 tarihden sonra İstinaf tarafından verilen 2 yıl ve 2 yılın altında verilen Hapis ve bunlara bağlı adli para cezaları temyizi kabil hale gelmiştir.

-Ancak şu hususu da belirmek gerekir ki;
CMK 286/2-d benti tamamen iptal edildiğine göre, diğer CMK 286/2-a,b. Bentlerini de dikkate alarak, iki yıla kadar cezayı gerektiren suçlarda,
hüküm türünü değiştiren veya cezayı arttıran tüm hükümler Temyizi kabil hale geldi diyebiliriz.

-Ancak Hüküm türü değişmemiş aynı mahkumiyeti İstinaf Esastan Red etmiş ise veya İstinaf Cezayı azaltmış veya cezayı artırmadan düzeltmiş ise yine CMK’nın diğer bentleri dikkate alınarak İstinafın kararı kesin olacaktır…

2-) İptal kararı 15.02.2019 tarihli R.G.de yayımlandı.
Bu tarih ve sonrasında verilen CMK 286/2-d kapsamındaki kararlar Temyize tabi, öncesinde verilen kararlar kesindir diyebilir miyiz?

Cevap:
-AYM Kararları Makable Şamil olmayacağından yani geriye yürümeyeceğinden, 15.02.2019 tarihinden önce verilen kararlar kesindir.

-Ancak İstinaf kararlarında Temyiz süresi 05.08.2017 tarihinden sonra 15 gün olduğundan, 15.02.2019 tarihi bu 15 gün sürenin içinde ise yine bu kararlarda Temyizi kabil olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon