İçeriğe geç

İsim Değiştirme-Değişikliği

DAVA İÇERİĞİNE DAİR BİLGİLER;

Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

NOT: Ad değişikliğinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir. (5490 S. K. m. 36, 18.HD 2010/11499 E. 2010/15743 K.)

Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

NOT: Bir kimsenin ölümünden sonra adının değiştirilmesine olanak yoktur. Ancak düzeltme isteminin aynı zamanda tespiti de içeriğinden tespit kararı verilmesine engel oluşturmaz. (18.HD 2011/213 E. 2011/2746 K., YHGK. 2010/18-135 E. 2010/136 K., 18.HD 2010/9115 E. 2010/13508 K., 18.HD 2010/12018 E. 2011/246 K., 18.HD 2009/2055 E. 2009/6255 K.)

Tespit davaları, kaydın iptali veya düzeltilmesi için açılacak davalara karine teşkil eder.

Kişilerin başkasına ait kaydı kullandıklarına ilişkin başvurular İçişleri Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve nüfus müdürlükleri, mahkemece verilen kararlar hakkında her türlü kanun yoluna başvurmaya yetkilidir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve nüfus müdürlükleri kanuni harç ve her türlü mahkeme masraflarından muaftır. Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz. (5490 S. K. m. 14, 18.HD 2010/11235 E. 2010/15314 K.)

Evlilik dışı ilişkinden dünyaya geldiğini belirterek baba isminin düzeltilmesi istemi, nüfus kaydının düzeltilmesi istemi değil, babalık davasıdır. (2.HD 2010/17747 E. 2010/21654 K.)

Vekil, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez. (6100 S. K. m. 74, 18.HD 2011/4594 E. 2011/6804 K.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat
Telefon